fbpx

Laan Rozenburg MdR

Wat maakt deze vestiging zo bijzonder?

  • Gymzaal
  • Activiteiten
  • Grasveld
  • Grote open ruimtes

Onze vestigingen BSO en PO Laan Rozenburg MdR zijn gevestigd in de Michiel de Ruijterschool. Hier hebben we 1 PO- en 4 BSO-groepen. Ons team bestaat uit 12 collega’s die met veel enthousiasme en plezier hun werk uitvoeren.  

BSO

De BSO heeft voor alle groepen een eigen lokaal. Daaromheen is er ruimte om met en bij de kinderen van de andere groepen te spelen. Dagelijks bieden de pedagogisch medewerkers activiteiten aan waar de kinderen aan kunnen deelnemen, er is daarbij genoeg ruimte voor vrij spel.  

PO

De peuteropvang heeft een grote ruimte met veel ramen. Per dag mogen er 16 kinderen worden opgevangen die worden begeleid door 2 pedagogisch medewerkers. Veel kinderen die op de PO zitten stromen door bij de Michiel de Ruijterschool en doordat zij al bekend zijn met het gebouw verloopt deze overgang heel natuurlijk. Iedere dag worden er leuke uitdagende activiteiten aangeboden. De ene keer is het een mooi knutselwerkje, de andere keer is het een actieve uitdaging. De buitenruimte grenst aan het lokaal waardoor de kinderen veel buiten te vinden zijn.  

Het fijne van deze locatie is dat deze in de school gesitueerd is. De kleuters worden uit hun klas gehaald, de oudere kinderen mogen zelfstandig naar hun groep gaan. De pedagogisch medewerkers zijn breed opgeleid. Van creatief naar actief met een pedagogische insteek. Naast de activiteiten op de groep zijn wij ook veel in de gymzaal of buiten op het grasveld te vinden.